«Σημείο Αναφοράς» για την περιοχή

Το πιο ονομαστό νερό από τις αρχές του 20ου αιώνα για τις ιδιότητές του. Πηγάζει από τη φημισμένη για τις πηγές της περιοχή Κορπή, στα Ακαρνανικά Βουνά, ένα περιβάλλον ολότελα φυσικό και προστατευμένο. Για δεκάδες χρόνια τώρα, τα νερά της Αιτωλοακαρνανίας θεωρούνται "θησαυρός της χώρας", ενώ εκατοντάδες επισκέπτες σπεύδουν κάθε χρόνο να την επισκεφτούν για το φυσικό περιβάλλον του χώρου.

Ισορροπημένη Σύσταση

Λόγω της προέλευσής του, το Κορπή είναι ιδανικά ισορροπημένο σε πολύτιμα μέταλλα και ιχνοστοιχεία
Με χαμηλή περιεκτικότητα σε Άλατα
Κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε Νάτριο

Διαδικασία Εμφιάλωσης

Η διαδικασία εμφιάλωσης του μέσω της μεγάλης τεχνογνωσίας της εταιρείας, εγγυάται την ασφάλεια του ως Φυσικό Μεταλλικό Νερό. Στο εργοστάσιο του Κορπή (μέλος της Nestle Waters, της Νο1 εταιρείας εμφιάλωσης νερού παγκοσμίως), μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι ότι τα προϊόντα που διαθέτουμε προς κατανάλωση πληρούν τόσο τις δικές μας υψηλές προδιαγραφές, αλλά πολύ περισσότερο ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών μας. Στο εργοστάσιο Κορπή τηρούνται αυστηροί κανόνες τόσο κατά τον έλεγχο των πρώτων υλών, όσο και μετά την παραγωγή των τελικών προϊόντων.

Επιστημονική Υποστήριξη

Η σημαντική επιστημονική γνώση και εμπειρία, που έχει αναπτύξει η Nestle Waters σε θέματα ποιότητας και καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνδυασμό με τη διαρκή συμβολή των ερευνητικών κέντρων της, καθιστούν τα προιόντα Κορπή πρωτοπόρα και καινοτόμα, ενώ παράλληλα οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των κατανωλωτών μας για διαρκή ανάπτυξη, μας βρίσκουν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένους.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι.Γ.Μ.Ε. 18/03/2021 pH 7,4
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ / CONDUCTIVITY 490 μS/cm(25oC)
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΛΙΚΗ / TOTAL HARDNESS 256mg/L CaCO3
ΣΤΕΡΕΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ / DRY RESIDUE 260mg/L(180οC)

ΚΑΤΙΟΝΤΑ / CATIONS (mg/l)
ΚΑΤΙΟΝΤΑ Ca++ (mg/L) 96,8mg/l
ΚΑΤΙΟΝΤΑ Mg++ (mg/L) 3,7mg/l
ΚΑΤΙΟΝΤΑ Na+ (mg/L) 4,3mg/l
ΚΑΤΙΟΝΤΑ K+ (mg/L) 0,62mg/l
ΚΑΤΙΟΝΤΑ NH4+ (mg/L) <0,05mg/l

ΑΝΙΟΝΤΑ / ANIONS (mg/l)
ΑΝΙΟΝΤΑ HC03-  302,4mg/l
ΑΝΙΟΝΤΑ CL-  9,0mg/l
ΑΝΙΟΝΤΑ SO4-2 <5,0mg/l
ΑΝΙΟΝΤΑ N03-  7,28mg/l
ΑΝΙΟΝΤΑ N02- <0,05mg/l

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Το εργοστάσιο Κορπή που βρίσκεται λίγο έξω από την Βόνιτσα στην περιοχή Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας στοχεύει στο να μεταφέρει με ασφαλή τρόπο το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κορπή κοντά σας.
 
Μια τεράστια έκταση που βρίσκεται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα και δεν κινδυνεύει από αστικά λήμματα, φιλοξενεί ένα από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ευρώπη. Με πλήρες ανοξείδωτο δίκτυο νερού, με μικροβιακά ελεγχόμενα εμφιαλωτήρια στα οποία ασκείται πλήρης έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας, με ό,τι πιο νέο από άποψη τεχνολογίας και αυτοματισμού, με γρήγορες και αποτελεσματικές γραμμές παραγωγής και εμφιάλωσης, το εργοστάσιο Κορπή αποτελεί εγγύηση για την άριστη ποιότητα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Κορπή.