Η Εταιρία Πιστοποιήσεων ERM CVS θα πραγματοποιήσει αξιολόγηση του εργοστασίου ΚΟΡΠΗ της Nestle Ελλάς Α.Ε., στο Μοναστηράκι Βόνιτσας,  στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του εργοστασίου με το διεθνές πρότυπο AWS (Alliance for Water Stewardship) Version 1.0: 2014. Σκοπός του ελέγχου είναι η διαβεβαίωση ότι το εργοστάσιο εφαρμόζει πρακτικές για τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Το διεθνές πρότυπο AWS περιέχει μια σειρά από ενέργειες, κριτήρια και στοιχεία βάσει των οποίων ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποδείξει πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση των υδάτινων πόρων στον χώρο ευθύνης του και πώς πρέπει να προωθεί τη βέλτιστη διαχείριση και τις βέλτιστες πρακτικές πέρα από τα όρια του χώρου που επιχειρεί.

 

Διαδικασία Διαπίστευσης

  • Δημόσια ανακοίνωση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για τα σχόλια τους
  • Προγραμματισμός της αξιολόγησης των στοιχείων
  • Αξιολόγηση των στοιχείων
  • Λήψη απόφασης για τη διαπίστευση

 

Ημερομηνία Αξιολόγησης: 30-31 Ιουλίου 2019

Ημερομηνία & Ώρα υποδοχής ενδιαφερόμενων: 31 Ιουλίου 2019, 13:30-15:00

Τοποθεσία: Εργοστάσιο ΚΟΡΠΗ, Μοναστηράκι, Βόνιτσα, Αιτωλοακαρνανία, Ελλάδα 30002

Κωδικός Εργοστασίου για το AWS: AWS-010-INT-CAB-00-04-0004-0034

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως προσέλθουν για να συναντήσουν την ομάδα των επιθεωρητών στην παραπάνω ημερομηνία και διεύθυνση ή να αποστείλουν τα σχόλια τους  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση sion.atkins@ermcvs.com  ή neringa@pumputyte.onmicrosoft.com.

Γραπτά ή προφορικά σχόλια ως προς τη λειτουργία του Εργοστασίου θα πρέπει να συνοδεύονται από στοιχεία και δεδομένα, όπου αυτό είναι εφικτό.